Veiklos dokumentai

Švenčionių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-62 "Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo" patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Švenčionių SPC vidaus darbo tvarkos taisyklės