Finansinės ataskaitos

Švenčionių socialinių paslaugų centro metinė 2015 m. ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2016 m. ataskaita už I ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I ketvirtis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2016 m. ataskaita už II ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( II ketvirtis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2016 m. ataskaita už III ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( III ketvirtis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2016 m. ataskaita už IV ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( IV ketvirtis).

Švenčionių socialinių paslaugų centro metinė 2016 m. ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2017 m. ataskaita už I ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I ketvirtis)

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I ketvirtis) 2 dalis

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2017 m. ataskaita už II ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( II ketvirtis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2017 m. ataskaita už III ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( III ketvirtis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2017 m. ataskaita už IV ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I dalis)

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( II dalis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro metinė 2017 m. ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I dalis)

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( II dalis)

Švenčionių socialinių paslaugų centro metinė 2018 m. ataskaita

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2019 m. ataskaita už I ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Švenčionių socialinių paslaugų centro 2019 m. ataskaita už II ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Reorganizuojamos įstaigos finansinė ataskaita (2019 08 31), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,  pagal sprendimo likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą priėmimo dienos duomenis.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu