Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. I ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. II ketvirtį

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( II ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. IV ketvirtį

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( IV ketvirtis)

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( IV ketvirtis) 2 dalis

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( IV ketvirtis) 3 dalis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. I ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu ( I ketvirtis)

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( I ketvirtis) 2 dalis

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( I ketvirtis) 3 dalis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. II ketvirtį

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( II ketvirtis)

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( II ketvirtis) 2 dalis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. III ketvirtį

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( III ketvirtis)

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( III ketvirtis) 2 dalis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2017 m. IV ketvirtį

Parsisiųsti Adabe PDF formatu ( IV ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2018 m.

Parsisiųsti Adabe PDF formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. I ketvirtį

Parsisiųsti Adabe PDF formatu

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2019 m. II ketvirtį

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

Reorganizuojamos įstaigos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2019 08 31), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,  pagal sprendimo likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą priėmimo dienos duomenis.

Parsisiųsti Adobe PDF formatu