Valdymo struktūra

Švenčionių socialinių paslaugų centro organizacinės struktūros schema

Įstaigos organizacinės struktūros schema