Tobuliname profesinę kompetenciją

esfivp-i-1

Kovo 27 d. įgyvendinta viena veikla IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 08.6.1-ESFA-V-911-11-0007 „ŽINAU!“ – mokymų organizavimas.

Švenčionių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai turėjo galimybę tobulinti savo profesinę kompetenciją. Darbuotojai dalyvavo 8 akad. val. seminare “Kaip dirbti su nemotyvuotais klientais?”, kurį vedė Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto lektoriai.

20190327_101305 20190327_183820