VAIKŲ DIENOS CENTRAS “ŠALTINĖLIS”

Kviečiame pasižiūrėti trumpą video apie Vaikų dienos centrą "Šaltinėlis:

https://www.youtube.com/watch?v=EvHYv7teEI4

Buveinės adresas: Stoties g. 16, LT-18123 Švenčionys

  
Socialinė darbuotoja – RASA ČINČIKIENĖ
Socialinė pedagogė – ANŽELIKA BARTAŠEVIČ
Tel. (8 387) 66 272
 

Vaikų dienos centro „Šaltinėlis“ paslaugų gavėjais gali būti vaikai ir jų šeimos turinčios socialinių problemų.
Vaikų dienos centras „Šaltinėlis“ (toliau  – Dienos centras) veikia nuo 2002 m.

 

Tikslas – teikti kompleksinę pagalbą vaikams ir jų šeimos turinčioms socialinių problemų, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę ir sumažinti socialinę atskirtį.

 

Pagrindiniai uždaviniai: 
-  ugdyti ir palaikyti (vaikų ir šeimos narių) socialinius bei gyvenimo įgūdžius;
-  organizuoti prasmingą laisvalaikio užimtumą;
-  skatinti vaikų kūrybiškumą ir sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai;
-  padėti šeimai įveikti socialines problemas.


Teikiamos paslaugos:
 - bendrosios: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir sociokultūrinės. 
 - specialiosios: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

 

Vaikų dienos centre „Šaltinėlis“ dirba 1 socialinis darbuotojas ir 1 socialinis pedagogas.

Dienos centro veikla finansuojama kooperuojant savivaldybės, projektines ir kitas lėšas. Nuo 2005 m. Dienos centras finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos  centrų programos.

Dienos centro veikla prieinama Švenčionių m. ir aplinkinių seniūnijų vaikams ir jų šeimoms.

Dienos centre vykdomos 5 prevencinės programos vaikams, tai: socialinių įgūdžių ugdymo programos: „Smagu būti kartu“, „Tiltai“, „Paauglystės kryžkelės“, profesinio pasirengimo programa „Žvilgsnis į ateitį“, dailės terapijos užsiėmimai.

Be minėtų programų vaikai turi galimybę dalyvauti būreliuose, paruošti pamokas, turiningai leisti laisvalaikį. Jiems organizuojamos užkandžių pertraukėlės. Dienos centras atviras vaikams 5 d. per savaitę (pirmadieniais –penktadieniais).