SENŲ IR NEĮGALIŲ ŽMONIŲ GLOBOS NAMAI

13255971_702895676517366_8207661553582925117_n

Kviečiame pasižiūrėti trumpą video apie Senų ir neįgalių žmonių globos namus:

https://www.youtube.com/watch?v=1NUpH-A4RtI

Dvaro g. 15A, 18103, Šventos k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav

Vedėja socialiniams reikalams ROMUALDA ZOBIELIENĖ
Tel. (8 387) 52 859

Socialiniai darbuotojai:

Alvydas Binderis

Deimantė Gedžiūnaitė

Tel. (8 387) 52 859

Senų ir neįgalių žmonių globos namai skirti gyventi seniems ir suaugusiems neįgaliems žmonėms, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, sveikatos problemų yra iš dalies arba  visiškai netekę gebėjimų savarankiškai  rūpintis  savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Senų ir neįgalių žmonių globos namai veikia nuo 1995 m. kovo mėn. Vienu metu juose gali gyventi 30 žmonių. 

Tikslas – padėti seniems ir neįgaliems žmonėms patenkinti savo būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti sugebėjimus, kad patys galėtų savimi pasirūpinti ir juos skatinti integruotis visuomenėje. 

Pagrindiniai uždaviniai: 
 - sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas ir užtikrinti sveikatos priežiūrą; 
 - tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines reikmes; 
 - palaikyti ir skatinti higieninius, savarankiškumo ir savipagalbos įgūdžius; 
 - skatinti socialinį aktyvumą įtraukiant į organizuojamą veiklą pagal poreikius ir pomėgius. 

Teikiamos paslaugos:
 - trumpalaikės socialinės globos; 
 - ilgalaikės socialinės globos. 
Į komplekto sudėtį įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, maitinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., asmeninės higienos paslaugų organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos, religinių paslaugų organizavimas, specialaus transporto paslaugos, buitinės paslaugos.

Teikiamų socialinės globos paslaugų kaina per mėnesį vienam asmeniui:

- be sunkios negalios 561,43 EUR/mėn.;
- su sunkia negalia 611,09 Eur/ mėn.

Lėšos, skirtos kompensuoti socialinės globos kainą, susideda iš: savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, asmens mokėjimo dydžio lėšų, kurios sudaro 80 proc. asmens gaunamų pajamų, asmens lėšų, viršijančių 1 proc. asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Globos namuose dirba: 1 padalinio vedėjas socialiniams reikalams, 2 socialiniai darbuotojai, 8 socialinio darbuotojo padėjėjai, 1 vyriausiasis slaugytojas, 1 slaugytojas.