PASLAUGŲ ASMENIMS, PALEISTIEMS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, TARNYBA

Buveinės adresas Stoties g. 16, Švenčionys 

Socialinė darbuotoja - Ligita Činčikaitė-Šuchovcovienė

Priklausomybių ligų konsultantas - Algis Činčikas 

Tel. (8 387) 66 272

Paslaugų asmenims, paleistiems iš laivės atėmimo vietų, tarnybos paslaugų gavėjais gali būti socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos.

Paslaugų asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, tarnyba veikia nuo 1998 m. sausio mėn. Tai pirmoji tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje.

Tikslas – teikti kompleksinę pagalbą asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų ir kitiems socialinės rizikos asmenims, ir jų šeimos nariams, siekiant jų psichologinės, socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę.

Pagrindiniai uždaviniai: 
 - padėti asmeniui ir jo šeimai įveikti iškilusius sunkumus; 
 - ugdyti socialinės rizikos asmenų socialiai priimtinus gyvenimui reikalingus įgūdžius; 
 - stiprinti asmens motyvaciją spręsti iškilusias problemas; 
 - skatinti jų savipagalbą, saviraišką ir savirealizaciją; 
 - formuoti visuomenės objektyvų požiūrį į socialinės rizikos asmenis. 

Teikiamos paslaugos:
 - bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir avalyne, sociokultūrinės;
 - specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos.
 

Tarnyboje dirba 1 socialinis darbuotojas ir 1 priklausomybių ligų konsultantas.