DIENOS CENTRAS PAGYVENUSIEMS IR NEĮGALIEMS ŽMONĖMS “VERDENĖ”

Kviečiame pasižiūrėti trumpą video apie Dienos centrą pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms "Verdenė""

https://www.youtube.com/watch?v=kFtrTn0UvvQ

Buveinės adresas: Stoties g. 16, LT – 18123 Švenčionys

Socialinė darbuotoja – OKSANA TEILANS
Tel./ faks. (8 387) 51 660
El. p. info@svencioniuspc.lt

Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ paslaugų gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Dienos centras pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ įkurtas 2004 m. spalio 1 d.

Tikslas – ugdyti ir palaikyti pagyvenusių ir neįgalių žmonių funkcionalumą ir mažinti socialinę atskirtį.

Pagrindiniai uždaviniai: 
 - sudaryti sąlygas užsiimti norima laisvalaikio veikla, bendrauti ir gauti socialinę pagalbą; 
 - įtraukti nevyriausybines organizacijas į socialinių paslaugų teikimo procesą.

Teikiamos paslaugos:
 - bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir avalyne, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo,sociokultūrinės; 
 - specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo. Plačiau

Dienos centre „Verdenė“  susibūrę šie meniniai kolektyvai: mišrus vokalinis ansamblis „Verdenė“, žmonių su negalia humoro grupė „Kastylis“, teatro grupė, religinių-apeiginių giesmių ansamblis „Giesmė“.
Kolektyvai aktyviai dalyvauja rajoninėse, respublikinėse šventėse bei konkursuose.

Dienos centro „Verdenė“  lankytojai užsiimantys rankdarbiais aktyviai dalyvauja respublikinėse žmonių su negalia darbų parodose-mugėse. 

Dienos centre dirba 1 socialinis darbuotojas.