Tikslas, misija, vizija

Švenčionių socialinių paslaugų centro vizija – būti modernia įstaiga teikiančia aukštos kokybės socialines paslaugas tenkinančias rajono gyventojų poreikius.

Misija – teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurios jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais neprarandant orumo.

Vertybės – kiekvienas žmogus yra vertybė. Visiems mūsų Švenčionių socialinių paslaugų centro klientams, mes garantuojame atitinkamą aptarnavimo lygį, tikėdamiesi iš jų atitinkamo bendradarbiavimo lygmens.

Centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Švenčionių socialinių paslaugų centro uždaviniai

              1. Organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui (šeimai), kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius ir Švenčionių socialinių paslaugų centro galimybes;

                 2. Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje;

              3. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas priartinant prie asmens (šeimos) gyvenamosios vietos.